Prezes i Wiceprezesi Sądu

 

Prezes Sądu Rejonowego
w Tychach
SSR Magdalena Piwowarska
przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków raz w tygodniu
w sprawach podlegających jego nadzorowi określonych podziałem czynności
Poniedziałek: od 900 do 1300
Pokój nr 117, piętro I, budynek przy ul. Budowlanych 33

po wcześniejszym uzgodnieniu godziny w sekretariacie Oddziału Administracyjnego

Sekretariat Oddziału
Administracyjnego
Lokalizacja Kontakt
ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy
Pokój nr 116, piętro I

Telefon (32) 32 33 113
Fax (32) 21 92 806

 

e-mail: sekretariat@tychy.sr.gov.pl

ZAKRES DZIAŁANIA PREZESA SĄDU REJONOWEGO

 • Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu;
 • Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądu w tym bezpośredni nadzór nad pracą Wydziałów:  III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Ksiąg Wieczystych oraz VI Gospodarczego;
 • Zastępuje Wiceprezesów Sądu w zakresie nadzorowanych wydziałów w razie ich nieobecności;
 • Pełni czynności z zakresu administracji sądowej;
 • Pełni inne czynności przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach;
 • Pełni nadzór służbowy nad sędziami, referendarzami, asystentami sędziego, sądowymi kuratorami zawodowymi;
 • Przygotowuje odpowiedzi na skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 z późn.zm.)  w zakresie nadzorowanych wydziałów;
 • Sprawuje nadzór nad działalnością kancelarii tajnej;
 • Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków raz w tygodniu, w poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 13.00 w sprawach podlegających jego nadzorowi.

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Tychach

SSR Dorota Niewiadomska
przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków raz w tygodniu
w sprawach podlegających jego nadzorowi określonych podziałem czynności
Czwartek: od 900 do 1300
Pokój nr 106

po wcześniejszym uzgodnieniu godziny w sekretariacie Oddziału Administracyjnego

Sekretariat Oddziału
Administracyjnego
Lokalizacja Kontakt
ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy
Pokój nr 116, piętro I

Telefon (32) 32 33 113
Fax (32) 21 92 806

 

e-mail: sekretariat@tychy.sr.gov.pl

ZAKRES DZIAŁANIA WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO

 • Zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności;
 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą I i IX Wydziału Cywilnego;
 • Wykonuje zadania określone w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych;
 • Opracowuje informacje i sprawozdania dotyczące tematyki objętej zakresem czynności;
 • Udziela odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie spraw rozpoznawanych w nadzorowanych wydziałach;
 • Przygotowuje odpowiedzi na skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 z późn.zm.) w zakresie nadzorowanych wydziałów;
 • Sprawuje nadzór nad działalnością komorników, w tym bada zasadność  składanych w trybie  administracyjnym  skarg dotyczących działalności komorników;
 • Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków raz w tygodniu, w czwartek od godz. 9.00 do godz. 13.00 w sprawach podlegających jej nadzorowi;
 • Wykonuje inne czynności powierzone przez Prezesa Sądu, w tym ropoznaje wnioski sędziów o przedłużenie terminu do sporządzenia uzasadnienia orzekających w sprawach cywilnych (§ 34 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Tychach

SSR Marek Walczak
przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków raz w tygodniu
w sprawach podlegających jego nadzorowi określonych podziałem czynności
Wtorek: od 900 do 1300
Pokój nr 5, budynek przy ul. Budowlanych 33

po wcześniejszym uzgodnieniu godziny w sekretariacie Oddziału Administracyjnego

Sekretariat Oddziału
Administracyjnego
Lokalizacja Kontakt
ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy
Pokój nr 116, piętro I

Telefon (32) 32 33 113
Fax (32) 21 92 806

 

e-mail: sekretariat@tychy.sr.gov.pl

ZAKRES DZIAŁANIA WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO

 • Zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności;
 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą II Wydziału Karnego, VII Wydziału Karnego oraz VIII Wydziału Wykonywania Orzeczeń;
 • Wykonuje zadania określone w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych;
 • Opracowuje informacje i sprawozdania dotyczące tematyki objętej zakresem czynności;
 • Udziela odpowiedzi na skargi i wnioski związane z pracą w nadzorowanych wydziałach;
 • Przygotowuje odpowiedzi na skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 z późn.zm.) w zakresie nadzorowanych wydziałów;
 • Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków raz w tygodniu, we wtorek od godz. 9.00 do godz. 13.00 w sprawach podlegających jego nadzorowi;
 • Wykonuje inne czynności powierzone przez Prezesa Sądu, w tym ropoznaje wnioski sędziów o przedłużenie terminu do sporządzenia uzasadnienia orzekających w sprawach karnych i wykroczeniowych (§ 34 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

 

Rejestr zmian dla: Prezes i Wiceprezesi Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d