ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt IXNs 501/18

2019-03-22

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tychach, IX Wydziale Cywilnym ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt IX Ns 501/18 w dniu 20 marca 2019 roku wydano postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza masy spadkowej po zmarłym Marcinie Antczak, z domu Antczak, synu Józefa i Haliny, którego zwłoki znaleziono w dniu
8 lipca 2018 roku w Tychach, nr PESEL 77040420499, ostatnio stale zamieszkałym
w Tychach i zleceniu jego wykonania Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym
w Tychach Marcinowi Cieluchowi. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt IXNs 501/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Trzewiczek
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Trzewiczek
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Trzewiczek
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Trzewiczek
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Agnieszka Warchoł-Sojka - Kierownik IX Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Izabela Trzewiczek
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
b/d