Ogłoszenie referendarza sądowego w sprawie IXNs377/2019

2019-04-05

„W Sądzie Rejonowym w Tychach, Wydział IX Cywilny, pod sygnaturą akt IX Ns 377/18, toczy się sprawa na wniosek Protegat 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Macieju Kijaku, synu Jana i Kazimiery, zmarłym w dniu 27 maja 2016 r. w Tychach, ostatnio stale zamieszkałym i mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Tychach przy ulicy G. Fitelberga 75/23. W skład spadku wchodzą m.in. zobowiązania. Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie referendarza sądowego w sprawie IXNs377/2019

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Trzewiczek
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Trzewiczek
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Agnieszka Warchoł-Sojka - Kierownik IX Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Izabela Trzewiczek
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
b/d