Ogłoszenie referendarza sądowego w sprawie IXNs 91/19

2019-03-29

Sąd Rejonowy w Tychach ogłasza, że w dniu 15 marca 2019 r., w sprawie o sygn. akt IX Ns 91/19 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Sławomirze Peszce (Peszka), numer PESEL 58102307215, zmarłym 12 października 2010r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkały w Tychach przy ul. Batorego 51/1. Sąd Rejonowy w Tychach poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie referendarza sądowego w sprawie IXNs 91/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Ewa Grajcarek
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Ewa Grajcarek
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Agnieszka Warchoł-Sojka - Kierownik IX Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Ewa Grajcarek
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d