Wzory i formularze

 

Wzory ogólne

Wzór nr 1 - pozew

Wzór nr 2 - sprzeciw

Wzór nr 3 - odpowiedź na pozew

Wzór nr 4 - wnioski dowodowe

Wzór nr 5 - pozew wzajemny

Wzór nr 6 - zażalenie

Wzór nr 7 - uzupełnienie braków formalnych

Wzór nr 8 - dane stron

Wzór nr 9 - wniosek o odpis orzeczenia ogólny

Wzór nr 10 - wniosek o ustalenie sygnatury sprawy

Wzór nr 11 - wniosek o kserokopie protokołu

Wzór nr 12 - wniosek o odpis wyroku z uzasadnieniem

Wzór nr 13 - wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie i uchylenie kary pieniężnej

Wzór nr 14 - wniosek o zwrot kosztów podróży świadka

Wzór nr 15 - wniosek o wykonanie kserokopii z akt sprawy

Wzór nr 16 - wniosek o wgląd do akt sprawy

Wzór nr 17 - wniosek o wyznaczenie pełnomocnika lub obrońcy z urzędu

Wzór nr 18 - oświadczenie majątkowe do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 

Wzór nr 19 - oświadczenie majątkowe do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych

Wzór nr 20 - wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

Wzór nr 48 - wniosek o wydanie kopii zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku

 

Wzory - Wydział Cywilny

Wzór nr 21 - wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wzór nr 22 - wniosek o odpis postanowienia spadkowego

Wzór nr 23 - wniosek o odebranie oświadczenia o odrzucenie spadku

Wzór nr 24 - wykaz inwentarza

Wzór nr 25 - wykaz majątku

Wzór nr 26 - wniosek o przyznanie kompensaty ofiarom przestępstw

Wzór nr 45 - urzędowy formularz skargi na czynności komornika

Wzór nr 49 - urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji

 

Wzory - Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wzór nr 27 - pozew o alimenty

Wzór nr 28 - pozew o podwyższenie alimentów

Wzór nr 29 - wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego lub ubezwłasnowolnionego

Wzór nr 30 - sprawozdanie - osoba ubezwłasnowolniona Op

Wzór nr 31 - sprawozdanie opiekuna - rodzina zastępcza Opm

Wzór nr 32 - sprawozdanie z odpowiedzialnego nadzoru rodziców Nw

Wzór nr 33 - wniosek o umieszczenie osoby chorej bez jej zgody w szpitalu

Wzór nr 34 - wniosek o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

Wzór nr 35 - wniosek o wydanie zaświadczenia

Wzór nr 36 - wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wzór nr 37 - pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Wzór nr 38 - pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Wzór nr 39 - wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wzór nr 40 - wniosek o wydanie uwierzytelnionego orzeczenia zg. z zał. Rady (WE) 4.2009

 

Wzory - Wydział Wykonywania Orzeczeń

Wzór nr 41 - wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności

Wzór nr 42 - wniosek o rozłożenie należności na raty

Wzór nr 43 - wniosek o zatarcie skazania

Wzór nr 44 - wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

 

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW


Więcej formularzy na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości

Rejestr zmian dla: Wzory i formularze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Trzewiczek
Dokument z dnia:
2019-05-23
Publikacja w dniu:
2019-05-23
Opis zmiany:
dodanie załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
Aktualizacja druków
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d