Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Tychach jest sądem powszechnym, który utworzony został rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 65, poz. 280 z 1994 r.).

Wcześniej sądem właściwym do rozpatrywania spraw z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Tychach był Sąd Rejonowy w Mikołowie (Dz. U. z 1992 r. Nr 70, poz. 352).

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tychach obejmuje miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy oraz gminy: Bojszowy i Kobiór.

W przypadku spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz spraw gospodarczych obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tychach obejmuje dodatkowo obszar właściwości Sądu Rejonowego w Mikołowie (miasta: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gminy Ornontowice i Wyry) oraz Sądu Rejonowego w Pszczynie (gminy: Bestwina, Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec).

Sąd Rejonowy w Tychach należy do sądów okręgu katowickiego, podległych apelacji katowickiej i działa w oparciu o :

  • Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
  • Ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn.zm.)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 12 grudnia 2003 r.  (Dz.Urz.MS z 2003 r. Nr 5, poz. 22)
Aktualne brzmienie wymienionych aktów prawnych znaleźć można na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w systemie ISAP.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d