IX Cywilny

  -     W A Ż N E     -   

Informacji o sprawach rozpoznawanych w Wydziale udziela Biuro Obsługi Interesantów

Wnioski i pisma składane są w Biurze Podawczym

Przewodniczący Wydziału

SSR Maja Elsenbahn-Liszka

Przyjmuje strony w poniedziałki od 900 do 1130, po uprzednim umówieniu przez Kierownika Sekretariatu Wydziału

Z-ca Przewodniczącego Wydziału SSR Grzegorz Maczek
Kierownik Sekretariatu Wydziału Edyta Rothkegel-Piech - pokój nr 220, piętro II
Adres 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 33
Telefon (32) 3233107 - Kierownik Sekretariatu
(32) 3233132, (32) 3233156, (32) 3233157, (32) 3233181, (32) 3233191 - Sekretariat
Fax (32) 3233108
Adres email cywilny9@tychy.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów w poniedziałki od 800 do 1800
od wtorku do piątku od 800 do 1500

 Właściwość miejscowa

Obejmuje miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy oraz gminy: Bojszowy, Kobiór.

Właściwość rzeczowa

Sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego sądu. Są to m.in. sprawy:

 • o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o wstąpienie w stosunek najmu,
 • o zapłatę,
 • o zasiedzenie,
 • o naruszenie posiadania,
 • o zniesienie wspólności majątkowej po rozwodzie,
 • o eksmisję,
 • o zniesienie współwłasności,
 • w przedmiocie nadzoru Sądu z urzędu nad komornikiem,
 • ze skargi na czynności komornika,
 • o wyjawienie majątku,
 • w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości.

Pozwy i wnioski

Niezbędne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres) lub nazwa i adres firmy,
 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL),
 • oznaczenie Sądu,
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew),
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu),
 • określenie wartości przedmiotu sporu,
 • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. podstawy faktycznej żądania),
 • podpisanie pisma.

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Opłaty

Kliknij

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Kliknij

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym

Kliknij

Zamawianie akt do czytelni

Kliknij

Wzory i formularze

Kliknij

Statystyka

Kliknij

Dojazd

Kliknij

Lista sędziów i asesorów sądowych

Rejestr zmian dla: IX Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2019-03-25
Publikacja w dniu:
2019-03-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Trzewiczek
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Jakóbek
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Michał Białoń - Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Renata Jakóbek
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Michał Białoń - Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Dariusz Róg
Dokument z dnia:
2018-11-13
Publikacja w dniu:
2018-11-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-10-24
Publikacja w dniu:
2018-10-24
Opis zmiany:
Aktualizacja numerów telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-04-05
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d