Biegli sądowi

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych.

Zgodnie z ustawą, prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.

Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach. Listy biegłych sądowych są dostępne również dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych oraz w Biurze Obsługi Interesantów tut. Sądu.

Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aktualne brzmienie wymienionych aktów prawnych znaleźć można na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w systemie ISAP.

 

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
Aktualizacja odnośników
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d