Sąd Rejonowy w Tychach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Struktura organizacyjna / Wydziały Sądu / IV Pracy i Ubez. Społecznych

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Drukuj


Przewodniczący wydziału SSR Ewa Woźnicka
przyjmuje strony
Poniedziałek: od 900 do 1300
Pokój nr 203, piętro II, budynek przy ulicy Bałuckiego 4
Kierownik sekretariatu Grażyna Głuchowicz
Godziny przyjęć
interesantów
Poniedziałek:
od 800 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Bałuckiego 4,
43-100 Tychy
Pokój nr 213, piętro II

Telefon (32) 32 33 074

Telefon (32) 32 33 058

Fax (32) 43 86 863

Adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Obszar właściwości Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór
W przypadku spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych
dodatkowo obszar właściwości Sądów Rejonowych w:
Mikołowie i Pszczynie

Lista sędziów

Właściwość rzeczowa

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Mikołowie, Pszczynie i Tychach.

Z zakresu prawa pracy między innymi:

 • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane:
  • - przywrócenie do pracy,
  • - wydanie świadectwa pracy,
  • - ekwiwalent za urlop,
  • - uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • - odprawa,
  • - wynagrodzenie,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący stosunek pracy wbrew zawartej między stronami umowie ma cechy stosunku pracy,
 • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy.

Z zakresu ubezpieczeń społecznych między innymi:

 • o zasiłek chorobowy,
 • o zasiłek macierzyński,
 • o zasiłek opiekuńczy,
 • o zasiłek pogrzebowy,
 • o świadczenie rehabilitacyjne,
 • o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Zgodnie z art. 461 § 1 k.p.c. – "powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed Sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przez Sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przez Sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.”

Zgodnie z art. 461 § 2 k.p.c. – "w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba, że przepis odrębny stanowi inaczej.”

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.


 

Metryka dokumentu

 • Dokument zmieniono: 2017-08-01 11:31:50, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 16.
 • Dokument zmieniono: 2017-08-01 11:29:44, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 15.
 • Dokument zmieniono: 2017-07-31 07:59:35, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 14.
 • Dokument zmieniono: 2017-07-26 09:51:53, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 13.
 • Dokument zmieniono: 2017-07-26 09:42:24, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 12.
 • Dokument zmieniono: 2017-04-28 08:41:22, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 11.
 • Dokument zmieniono: 2016-10-07 08:54:12, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 10.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-16 10:21:52, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 9.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-16 09:37:12, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 8.
 • Dokument zmieniono: 2015-08-13 11:24:05, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 7.
 • Dokument zmieniono: 2015-04-14 09:53:22, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 6.
 • Dokument zmieniono: 2014-12-22 12:54:27, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 5.
 • Dokument zmieniono: 2014-12-02 07:28:47, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 4.
 • Dokument zmieniono: 2011-05-05 09:10:07, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 3.
 • Dokument zmieniono: 2009-12-15 12:46:08, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.