V Wydział Ksiąg Wieczystych

piątek, 12 grudnia 2008 01:00 Prezes Sądu Rejonowego w Tychach
Drukuj


Przewodniczący wydziału SSR Magdalena Piwowarska
przyjmuje strony
Poniedziałek: od 900 do 1300
Pokój nr 11, parter, budynek przy ulicy Budowlanych 33
Kierownik sekretariatu Beata Wieczorek
Godziny przyjęć
interesantów
oraz
Ekspozytury Centralnej
Informacji Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek:
od 800 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy
Pokój nr 12, parter
Telefon (32) 32 33 196
Telefon (32) 32 33 198
Telefon (32) 32 33 199
Fax (32) 32 85 160
Adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Obszar właściwości Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

Lista sędziów

Lista referendarzy sądowych

Właściwość rzeczowa

V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu

W V Wydziale Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych.

Wnioski składane w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398); (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876).

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

Poczynając od dnia 16 czerwca 2010 roku możliwe jest przeglądanie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez Internet, korzystając z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem ekw.ms.gov.pl. Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy podać : kod wydziału prowadzącego księgę wieczystą oraz numer księgi wieczystej. (Wykaz kodów wydziałów zawiera załącznik numer 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym - Dz U z 2003 roku, Nr 162, poz.1575 z późn. zm.) Więcej informacji dotyczących ksiąg wieczystych oraz instrukcje korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz U z 2001 roku, Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) księgi wieczyste są jawne i może z nich korzystać każdy. Ograniczony jest natomiast dostęp do akt ksiąg wieczystych, które są przechowywane w archiwach poszczególnych wydziałów prowadzących księgi wieczyste, a które obejmują składane do księgi wieczystej wnioski oraz załączone do nich dokumenty stanowiące podstawę wpisu w postaci orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych i inne. Wgląd do akt ksiąg wieczystych przysługuje wyłącznie notariuszom i osobom mającym interes prawny i następuje w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu przeglądowym w siedzibie sądu prowadzącego księgę wieczystą pod nadzorem pracownika sądu (art. 36 1 ust. 3 i 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).


Formularze wniosków stosowane w Wydziale Ksiąg Wieczystych

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym.

(Prosimy drukować dwustronnie)

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT)

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD)

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS)


 

Metryka dokumentu

 • Dokument zmieniono: 2018-01-10 13:48:18, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 20.
 • Dokument zmieniono: 2017-05-04 08:59:23, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 19.
 • Dokument zmieniono: 2017-04-28 08:43:34, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 18.
 • Dokument zmieniono: 2017-01-02 13:48:43, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 17.
 • Dokument zmieniono: 2016-12-14 12:50:26, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 16.
 • Dokument zmieniono: 2016-12-14 12:16:37, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 15.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-23 11:53:30, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 14.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-23 11:52:55, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 13.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-16 10:22:04, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 12.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-16 09:38:45, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 11.
 • Dokument zmieniono: 2016-07-05 13:08:51, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 10.
 • Dokument zmieniono: 2015-12-15 13:18:03, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 9.
 • Dokument zmieniono: 2015-08-13 11:29:50, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 8.
 • Dokument zmieniono: 2015-04-14 09:55:07, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 7.
 • Dokument zmieniono: 2014-12-22 12:55:29, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 6.
 • Dokument zmieniono: 2012-04-25 10:17:40, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 5.
 • Dokument zmieniono: 2011-10-25 06:30:05, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 4.
 • Dokument zmieniono: 2011-10-04 11:49:16, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 3.
 • Dokument zmieniono: 2010-11-02 08:00:20, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.