Sąd Rejonowy w Tychach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

VI Wydział Gospodarczy

Drukuj


Przewodniczący wydziału SSR Anna Losoń-Manowska
przyjmuje strony
Poniedziałek: od 1000 do 1400
Pokój nr 126, piętro I, budynek przy ulicy Bałuckiego 4
Zastępca SSR Jolanta Brzęk
Kierownik sekretariatu Beata Sojka
Godziny przyjęć
interesantów
Poniedziałek:
od 800 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Bałuckiego 4,
43-100 Tychy
Pokój nr 120, piętro I
Telefon (32) 32 33 060
Telefon (32) 32 33 061
Telefon (32) 32 33 064
Fax (32) 32 33 063
Adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Obszar właściwości Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór
Dodatkowo obszar właściwości Sądów Rejonowych w:
Mikołowie i Pszczynie

Lista sędziów

 

Lista referendarzy sądowych

Lista asesorów sądowych

Właściwość rzeczowa

VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Mikołowie, Pszczynie i Tychach.

Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez którąkolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wyłącza zastosowania przepisów o postępowaniu gospodarczym.

Sprawami gospodarczymi są także sprawy:

 • ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w artykułach od nr 291 do nr 300 oraz w artykułach od nr 479 do nr 490 z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,
 • należące do właściwości sądów na podstawie przepisów o ochronie konkurencji, prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego oraz przepisów o transporcie kolejowym,
 • przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem,
 • inne, przekazanie przez odrębne przepisy.

Rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym podlegają sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziecięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu nie przekracza tej kwoty.

W sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym:

 • - pozew,
 • - odpowiedź na pozew,
 • - sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • - pismo zawierające wnioski dowodowe,

 • oraz
 • - sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • - sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
 • - zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
 • - powinny być sporządzone na urzędowych formularzach,

powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.

 

Formularze dostępne są w Sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego oraz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.


 

Metryka dokumentu

 • Dokument zmieniono: 2018-01-05 06:54:26, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 34.
 • Dokument zmieniono: 2017-10-04 08:08:29, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 33.
 • Dokument zmieniono: 2017-09-15 10:02:31, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 32.
 • Dokument zmieniono: 2017-09-15 10:01:09, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 31.
 • Dokument zmieniono: 2017-07-26 09:50:24, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 30.
 • Dokument zmieniono: 2017-07-26 09:42:55, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 29.
 • Dokument zmieniono: 2017-05-04 08:59:04, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 28.
 • Dokument zmieniono: 2017-04-28 09:30:22, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 27.
 • Dokument zmieniono: 2017-04-28 09:16:09, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 26.
 • Dokument zmieniono: 2017-04-28 08:58:01, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 25.
 • Dokument zmieniono: 2017-04-28 06:24:25, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 24.
 • Dokument zmieniono: 2017-03-15 07:36:19, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 23.
 • Dokument zmieniono: 2017-03-15 06:48:52, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 22.
 • Dokument zmieniono: 2017-03-15 06:46:26, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 21.
 • Dokument zmieniono: 2017-01-13 10:56:33, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 20.
 • Dokument zmieniono: 2017-01-02 13:50:47, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 19.
 • Dokument zmieniono: 2017-01-02 13:50:15, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 18.
 • Dokument zmieniono: 2017-01-02 13:49:58, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 17.
 • Dokument zmieniono: 2017-01-02 13:49:38, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 16.
 • Dokument zmieniono: 2016-12-14 12:32:13, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 15.
 • Dokument zmieniono: 2016-12-08 13:48:14, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 14.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-23 11:54:30, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 13.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-16 10:22:23, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 12.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-16 09:53:08, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 11.
 • Dokument zmieniono: 2015-12-15 13:16:30, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 10.
 • Dokument zmieniono: 2015-08-13 11:28:02, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 9.
 • Dokument zmieniono: 2015-08-13 11:25:58, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 8.
 • Dokument zmieniono: 2015-04-14 09:55:51, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 7.
 • Dokument zmieniono: 2014-12-22 12:57:01, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 6.
 • Dokument zmieniono: 2014-12-02 07:32:15, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 5.
 • Dokument zmieniono: 2013-10-29 09:24:50, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 4.
 • Dokument zmieniono: 2011-05-05 08:50:21, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 3.
 • Dokument zmieniono: 2010-11-02 08:27:31, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.