Sąd Rejonowy w Tychach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

I Wydział Cywilny

Drukuj

 

Złożenie wniosku w sprawie cywilnej

Niezbędne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres) lub nazwa i adres firmy,
 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska i adresy),
 • oznaczenie Sądu,
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew),
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu),
 • określenie wartości przedmiotu sporu,
 • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. podstawy faktycznej żądania),
 • podpisanie pisma.

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych:

Osoba ubiegająca się o zwolnienie jej od kosztów sądowych winna do wniosku dołączyć „oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”.

Wzór oświadczenia (format RTF).

 

Urzędowe formularze pozwów

(są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie) muszą być stosowane jedynie w sprawach:

 • rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
 • o roszczenia dostawców usług i rzeczy o charakterze powszechnym wymienionych w art. 1871 k.p.c. (np. usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, woda i odprowadzenie ścieków).

W pozostałych sprawach procesowych i wszystkich sprawach nieprocesowych nie stosuje się żadnych urzędowych formularzy pism (pozwów, wniosków). 

Metryka dokumentu

 • Dokument zmieniono: 2018-01-19 10:05:09, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 31.
 • Dokument zmieniono: 2018-01-19 10:03:51, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 30.
 • Dokument zmieniono: 2017-11-29 07:32:43, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 29.
 • Dokument zmieniono: 2017-04-28 08:00:15, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 28.
 • Dokument zmieniono: 2017-04-07 09:30:26, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 27.
 • Dokument zmieniono: 2017-03-01 10:16:37, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 26.
 • Dokument zmieniono: 2016-12-14 12:50:08, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 25.
 • Dokument zmieniono: 2016-12-14 12:12:25, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 24.
 • Dokument zmieniono: 2016-10-07 13:14:50, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 23.
 • Dokument zmieniono: 2016-10-07 12:51:34, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 22.
 • Dokument zmieniono: 2016-10-07 12:48:04, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 21.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-16 10:20:49, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 20.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-16 09:26:05, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 19.
 • Dokument zmieniono: 2016-02-08 11:02:57, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 18.
 • Dokument zmieniono: 2015-12-15 13:15:50, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 17.
 • Dokument zmieniono: 2015-08-13 11:28:15, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 16.
 • Dokument zmieniono: 2015-08-13 11:17:26, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 15.
 • Dokument zmieniono: 2015-05-28 09:53:27, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 14.
 • Dokument zmieniono: 2015-04-14 09:50:48, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 13.
 • Dokument zmieniono: 2014-12-22 12:49:24, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 12.
 • Dokument zmieniono: 2014-11-28 06:30:14, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 11.
 • Dokument zmieniono: 2014-08-01 12:01:44, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 10.
 • Dokument zmieniono: 2013-06-17 05:44:47, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 9.
 • Dokument zmieniono: 2013-06-12 06:09:37, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 8.
 • Dokument zmieniono: 2012-01-03 13:47:48, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 7.
 • Dokument zmieniono: 2010-11-02 07:14:42, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 6.
 • Dokument zmieniono: 2009-04-17 08:58:44, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 5.
 • Dokument zmieniono: 2009-02-02 07:54:23, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 4.
 • Dokument zmieniono: 2009-01-08 09:49:28, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 3.
 • Dokument zmieniono: 2009-01-08 09:49:26, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.