Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Struktura organizacyjna / Wydziały Sądu / Wydział VII Grodzki ds. Cywilnych

Wydział VII Grodzki ds. Cywilnych

Drukuj

Przewodniczący wydziałuSSR Marcin Popiołek
przyjmuje strony
Wtorek: od 900 do 1300
Pokój nr 216, piętro II, budynek przy ulicy Budowlanych  33
Kierownik sekretariatuDanuta Olesińska
Godziny urzędowania
sekretariatu
Poniedziałek:
od 730 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 730 do 1530
Dane teleadresoweul. Budowlanych  33,
43-100 Tychy
Pokój nr 214, piętro II
Telefon (32) 32 33 132
Telefon (32) 32 33 146
Obszar właściwościMiasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

Właściwość rzeczowa

Wydział VII Grodzki zajmuje się rozpoznawaniem spraw cywilnych w postępowaniu uproszczonym, a w szczególności:

  • roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu sprawy nie przekracza tej kwoty,
  • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sprawy.
  • sprawy depozytowe o złożenie przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, o zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu oraz postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu.

Jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia.

Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.

Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym do wydziału grodzkiego powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

Poprawiony: wtorek, 15 grudnia 2009 14:17