Podstawy prawne

piątek, 12 grudnia 2008 01:00 Prezes Sądu Rejonowego w Tychach
Drukuj

Sąd Rejonowy w Tychach jest sądem powszechnym, który został utworzony 13 maja 1994 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 65, poz. 280 z 1994 r.).

Wcześniej sądem właściwym do rozpatrywania spraw z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Tychach był Sąd Rejonowy w Mikołowie (Dz. U. Nr 70, poz. 352, z 1992 r.).

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tychach


Sąd Rejonowy w Tychach należy do sądów okręgu katowickiego, podległych apelacji katowickiej i działa w oparciu o :

 

Metryka dokumentu

  • Dokument zmieniono: 2014-07-04 07:15:40, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 3.
  • Dokument zmieniono: 2011-09-12 05:47:22, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.