Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Informacje / Wzory i formularze / Formularze wniosków stosowane w Wydziale Ksiąg Wieczystych

Formularze wniosków stosowane w Wydziale Ksiąg Wieczystych

Drukuj

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym.

(Prosimy drukować dwustronnie)


Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT)

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD)

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS)

 

Metryka dokumentu

  • Dokument zmieniono: 2010-11-02 08:54:23, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.