Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Informacje / Lekarze sądowi

Lekarze sądowi

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849), każde usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Lista lekarzy sądowych udostępniana jest w sekretariacie Oddziału Administracyjnego oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach.

 

Metryka dokumentu

  • Dokument zmieniono: 2011-08-17 12:37:19, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.