Konta bankowe

piątek, 12 grudnia 2008 01:00 Główny Księgowy
Drukuj

Konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny):
NBP O/O KATOWICE 28 1010 1212 3168 5322 3100 0000


Konto sum na zlecenie (zaliczki w sprawach na pokrycie kosztów biegłych, tłumaczy, itp., rejestr spadkowy):
NBP O/O KATOWICE 65 1010 1212 3168 5313 9800 0000


Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne):
BGK Oddział Katowice 03 1130 1091 0003 9095 0820 0001

Konto sum depozytowych w PLN (w szczególności poręczenia majątkowe i zabezpieczenia składane w związku z postępowaniem karnym, kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu składane w związku z postępowaniem sądowym, reszta ceny nabycia):
BGK Oddział KATOWICE 08 1130 1017 0021 1000 6390 0004


Konto sum depozytowych w USD:
BGK Oddział KATOWICE 78 1130 1017 0021 1000 6390 0005


Konto sum depozytowych w EURO:
BGK Oddział KATOWICE 62 1130 1017 0021 1000 6390 0002


Konto sum depozytowych w GBP:
BGK Oddział KATOWICE 35 1130 1017 0021 1000 6390 0003


Konto sum depozytowych w CHF:
BGK Oddział KATOWICE 89 1130 1017 0021 1000 6390 0001

 

Metryka dokumentu

  • Dokument zmieniono: 2017-05-17 08:53:59, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 5.
  • Dokument zmieniono: 2017-05-17 08:49:56, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 4.
  • Dokument zmieniono: 2015-01-29 08:52:54, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 3.
  • Dokument zmieniono: 2015-01-29 08:38:47, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.