Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Informacje przedmiotowe / Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Drukuj
  1. Akty oskarżenia, pozwy, wnioski oraz pisma procesowe i inne pisma, strony mogą składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wszystkie sprawy są przyjmowane i rejestrowane w biurze podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych wydziałów lub oddziałów. Kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma i wnioski przewodniczącemu wydziału, który zapoznaje się z pismem i bezzwłocznie wydaje decyzje co do sposobu załatwienia pisma. W trakcie rozpoznawania danej sprawy sędzia referent wyznacza kolejne terminy rozpraw, wydaje stosowne zarządzenia, kontroluje terminowe i należyte wykonywane zarządzeń przez sekretariat, wydaje orzeczenia kończące sprawę, informuje uczestników postępowania o ich prawach i obowiązkach. Po zakończeniu postępowania sądowego przewodniczący rozprawy lub posiedzenia zalicza akta do odpowiedniej kategorii i wskazuje ich okres przechowywania. W toku postępowania interesanci są przyjmowani w sekretariacie danego wydziału. W celu usprawnienia załatwienia danej sprawy interesanci powinni się powoływać na sygnaturę akt sprawy, o ile została ona nadana. Podstawowych informacjo w danej sprawie udziela Punkt Obsługi Interesantów.
  2. W Sądzie Rejonowym w Tychach przyjmowanie skarg i wniosków, odbywa się stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. (Dz.U. 02.5.46) w sprawie organizacji rozpatrywania skarg i wniosków udziela na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia, informując jednocześnie zainteresowanego.
 

Metryka dokumentu

Ten dokument nie był jeszcze aktualizowany.