Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Informacje przedmiotowe / Ogłoszenia / Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt IX Ns 373/17

Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt IX Ns 373/17

Sąd Rejonowy w Tychach informuje, że w sprawie o sygnaturze akt IX Ns 373/17 został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Zbigniewie Andrzeju Romańskim, synu Mariana i Danuty, PESEL 55111406854, zmarłym w dniu 27 grudnia 2015 r. w Tychach, ostatnio zamieszkałym w Tychach, przy ul. Arkadowej 7/5. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek do sądu spadku o wydanie o sporządzenie spisu inwentarza.

Poprawiony: czwartek, 12 października 2017 13:06  

Metryka dokumentu

  • Dokument zmieniono: 2017-10-12 12:06:28, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.