Sąd Rejonowy w Tychach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Archiwum / Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-60/13 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego.

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-46/13 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego.

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-45/13 w sprawie przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy

  Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konku...
 • Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt IXNs 76/12 - o stwierdzenie nabycia spadku

  Sygn. akt IXNs 76/12 Dnia 21 marca 2013 r. OGŁOSZENIE Przed Sądem Rejonowym w Tychach Wydział IX Cywilny w sprawie o sygnaturze akt IXNs 76/12 toczy się postępowanie z wniosku Margot (Małgorzaty) Sędziak, Waldemara Sędziaka z udziałem Krz...
 • Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt IX Ns 22/12 - o zezwolenie na złożenie do depozytu

  Sygn. akt IXNs 22/13 Dnia 21 luty 2013 r. OGŁOSZENIE Przed Sądem Rejonowym w Tychach Wydział IX Cywilny w sprawie o sygnaturze akt IXNs 22/13 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa- Prezesa Sadu Rejonowego w Tychach przy udziale Aldon...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-23/13 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego.

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach zawiadamia, iż wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach od 25 lutego – 2 marca 2013 r. organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem„....
 • Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt IX Ns 33/12 - wezwanie spadkobierców

  Sygn. akt IX Ns 33/12 Dnia 7 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Przewodniczący SSR Maciej Noga w Sądzie Rejonowym w Tychach Wydziale IX Cywilnym po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2013 r. w Tychach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Józefa Pa...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-6/13 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego.

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • OGŁOSZENIE 522544 - 2012

  Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33 oraz do pomieszczeń S...
 • Zmiana godzin pracy Sądu Rejonowego w Tychach w dniu 31 grudnia 2012r

  Na podstawie § 45 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych w zw. z § 15 ust. 3 Regulaminu Pracy Sądu Rejonowego w Tychach, Prezes Sądu ustalił, że Sąd Rejonowy w Tychach urzęduj...
 • OGŁOSZENIE 506712 - 2012

  Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33 oraz do pomieszczeń S...
 • Kasa Sądu w dniu 31 grudnia 2012 roku będzie nieczynna

  Odział Finansowy Sądu Rejonowego w Tychach uprzejmie informuje, że w związku z zakończeniem roku budżetowego 2012 w dniu 31 grudnia 2012 roku KASA SĄDU będzie NIECZYNNA...
 • OGŁOSZENIE 494040 - 2012

  Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sadu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, ...
 • OGŁOSZENIE 493632 - 2012

  Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 145 z 2005r., poz. 1221 z późn. zm.) w budynkach Sądu Rejonow...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-201/12 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego.

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt I Ns 1554/11 - wezwanie spadkobierców

  W Sądzie Rejonowym w Tychach Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 1554/11 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Osmalak, córce Wacława i Stanisławy, urodzonej 23 maja 1964 roku w Tychach, zmarłej w Tychach, ostatnio sta...
 • Dzień 24 grudnia 2012r. dniem wolnym od pracy

  Na podstawie art. 147 Kodeksu pracy w zw. z § 45 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych i § ...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-163/12 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego.

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-150/12 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...