Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Aktualności
Aktualności


Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

Drukuj

Sąd Rejonowy w Tychach bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
Rezultatami projektu będą:
• poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
• poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
• zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji o projekcie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Drukuj

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach od 20 lutego do 26 lutego 2017 r. organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dniach 20 lutego - 24 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje. W Sądzie Rejonowym w Tychach pełnione będą dyżury przez asystentów sędziów w czytelni akt Sądu w godzinach 8.00 – 15.00 oraz pod numerem telefonu 32 3233104. Dyżury służyć będą pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem w skierowaniu ich do właściwych podmiotów udzielających pomocy oraz wyjaśnieniu zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (tekst jednolity z dnia 29 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 325). Lista podmiotów, których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ( www.pokrzywdzeni.gov.pl ) oraz w Punkcie Obsługi Interesantów.

 

Dni wolne od pracy w roku 2017 r.

Drukuj

Na podstawie art. 130 § 2 i art. 147 Kodeksu pracy w zw. z § 40 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.) oraz § 14 ust. 4 Regulaminu Pracy Sądu Rejonowego w Tychach, ustalam dni wolne od pracy w 2017 r.:

- 14 kwietnia 2017 r. dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 1 kwietnia 2017 r.,

- 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 13 maja 2017 r.,

- 10 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.

 

Kasa Sądu

Drukuj

W związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Kasa tutejszego Sądu będzie nieczynna w dniu 30.12.2016 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Strona 2 z 10