Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Aktualności
Aktualności


Informacja dla osób niepełnosprawnych będących uczestnikami postępowań

Drukuj

Osoby niepełnosprawne będące uczestnikami postępowania sądowego, które mają problemy z poruszaniem się o własnych siłach, mogą zgłaszać ten fakt odpowiednio wcześniej pracownikom ochrony lub bezpośrednio w danym wydziale merytorycznym, wówczas rozprawa będzie planowana na parterze budynku sądu, co ułatwi dotarcie do odpowiedniej sali rozpraw.

 

Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach

Drukuj

„Prezes Sądu Rejonowego w Tychach w wykonaniu rekomendacji Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przypomina i informuje, iż zgodnie z treścią art. 170 § 23 kkw stowarzyszenia, organizacje i instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie i zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym mogą występować o powierzenie im dozoru (w granicach prawem określonych) lub też sąd może powierzyć im dozór nad skazanym za ich zgodą.

Za sprawowanie takiego dozoru przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów prowadzonych działań”.

 

Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Drukuj

Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, zawierający m.in. opis pierwszych kroków dla zapewnienia osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie bezpieczeństwa, informacje dot. znowelizowanej procedury Niebieskie Karty,

Więcej…
 

Elektroniczne postępowanie upominawcze – ulotka informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości

Drukuj

W związku z większą potrzebą informowania społeczeństwa o istocie elektronicznego postępowania upominawczego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ulotkę, w której przybliża samo postępowanie oraz sposoby ewentualnej obrony przed wydanym w sprawie nakazem.

W załączniku ulotka do pobrania.

 


Strona 9 z 10