Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Aktualności
Aktualności


Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy

Drukuj

Zawiadamia się, na podstawie informacji Prezydenta Miasta Tychy dotyczącej bazy teleadresowej podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym programów korekcyjno-edukacyjnych, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach ul. Budowlanych nr 59, 43-100 Tychy, tel 32-323-22-41, realizuje program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy.

Nadto Polskie Centrum Mediacji Oddział w Tychach realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych oraz wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

 

Dni wolne od pracy w roku 2015.

Drukuj

Na podstawie art. 130 § 2 i art. 147 Kodeksu pracy w zw. z § 45 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz § 14 ust. 4 Regulaminu Pracy Sądu Rejonowego w Tychach, ustalono dni wolne od pracy w 2015 r.:

  • 14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r.
  • 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r.
 

Pomoc prawna

Drukuj

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom po krzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce; Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

-Nieodpłatna pomoc prawna

-Edukacja prawna

-Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

-Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

-Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

-Przeciwdziałanie narkomanii

-Broszury i publikacje

-Fundusz pomocy postpenitencjarnej oraz pomocy pokrzywdzonym

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Drukuj

ZAWIADOMIENIE

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 16 października 2014 roku i Tygodnia Mediacji w dniach 13-18 października 2014 roku oraz potrzebą upowszechnienia sprawiedliwości naprawczej i mediacji, zawiadamia się, że informacje na temat mediacji udzielać będzie Mediator Polskiego Centrum Mediacji Oddział Tychy Pani Ewa Czupryna w budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33 w dniu:

- 13.10.2014 r. (poniedziałek) w godzinach 15.00-17.00 p.108,

- 15.10.2014 r. (środa) w godzinach 10.00-12.00 p.108,

- 17.10.2014 r. (piątek) w godzinach 12.00-14.00 p.108.


Natomiast dniach 14 i 16.10.2014 r. w godzinach 15.00-17.00 informacja na temat mediacji udzielana będzie w Wydziale Zamiejscowym Akademii Krakowskiej w Tychach Al. Niepodległości 32 (były WSZiNS).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z w/w mediatorem pod numerem telefonu 880 072 629.
 


Strona 8 z 10