Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Sąd Rejonowy w Tychach
 
Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach

„Prezes Sądu Rejonowego w Tychach w wykonaniu rekomendacji Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przypomina i informuje, iż zgodnie z treścią art. 170 § 23 kkw stowarzyszenia, organizacje i instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie i zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym mogą występować o powierzenie im dozoru (w granicach prawem określonych) lub też sąd może powierzyć im dozór nad skazanym za ich zgodą.

Za sprawowanie takiego dozoru przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów prowadzonych działań”.

 
Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, zawierający m.in. opis pierwszych kroków dla zapewnienia osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie bezpieczeństwa, informacje dot. znowelizowanej procedury Niebieskie Karty,

Więcej …
 
Elektroniczne postępowanie upominawcze – ulotka informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z większą potrzebą informowania społeczeństwa o istocie elektronicznego postępowania upominawczego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ulotkę, w której przybliża samo postępowanie oraz sposoby ewentualnej obrony przed wydanym w sprawie nakazem.

W załączniku ulotka do pobrania.

 
Otwarcie czytelni akt sądowych

Sąd Rejonowy w Tychach uprzejmie informuje, że od dnia 7 marca 2012 r. w budynku tutejszego Sądu zlokalizowanego w Tychach przy ul. Budowlanych 33 w pokoju nr 6 jest czynna czytelnia akt spraw sądowych.

Więcej …

Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy,
tel.: (32) 32 33 000
fax: (32) 21 92 806
email:sekretariat@tychy.sr.gov.pl


NIP 646 10 61 209