Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Sąd Rejonowy w Tychach
 
Dni wolne od pracy w roku 2014.

Na podstawie art. 130 § 2 i art. 147 Kodeksu pracy w zw. z § 45 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz § 14 ust. 4 Regulaminu Pracy Sądu Rejonowego w Tychach, ustalono dni wolne od pracy w 2014 r.:

  • 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 3 maja 2014 r.
  • 20 czerwca 2014 r. dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 7 czerwca 2014 r.
  • 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 1 listopada 2014 r.
  • 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 13 grudnia 2014 r.
 
Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach

„Prezes Sądu Rejonowego w Tychach w wykonaniu rekomendacji Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przypomina i informuje, iż zgodnie z treścią art. 170 § 23 kkw stowarzyszenia, organizacje i instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie i zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym mogą występować o powierzenie im dozoru (w granicach prawem określonych) lub też sąd może powierzyć im dozór nad skazanym za ich zgodą.

Za sprawowanie takiego dozoru przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów prowadzonych działań”.

 
Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, zawierający m.in. opis pierwszych kroków dla zapewnienia osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie bezpieczeństwa, informacje dot. znowelizowanej procedury Niebieskie Karty,

Więcej …
 
Elektroniczne postępowanie upominawcze – ulotka informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z większą potrzebą informowania społeczeństwa o istocie elektronicznego postępowania upominawczego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ulotkę, w której przybliża samo postępowanie oraz sposoby ewentualnej obrony przed wydanym w sprawie nakazem.

W załączniku ulotka do pobrania.


Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy,
tel.: (32) 32 33 000
fax: (32) 21 92 806
email:sekretariat@tychy.sr.gov.pl


NIP 646 10 61 209