Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Sąd Rejonowy w Tychach
 
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.

 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Harmonogram dyżurów kuratorów zawodowych I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Tychach.

w ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem:

-     I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych:

24.02.2015 r. – Natasza Data

26.02.2015 r. – Magdalena Godula

-     II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich:

23.02.2015 r. – Janina Goj

25.02.2015 r. – Ewa Podstawka-Jaruga

27.02.2015 r. – Anna Migo

Kuratorzy dyżur pełnić będą w godzinach urzędowania Sądu w budynku Sądu przy pl. Baczyńskiego 1.

 
Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy

Zawiadamia się, na podstawie informacji Prezydenta Miasta Tychy dotyczącej bazy teleadresowej podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym programów korekcyjno-edukacyjnych, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach ul. Budowlanych nr 59, 43-100 Tychy, tel 32-323-22-41, realizuje program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy.

Nadto Polskie Centrum Mediacji Oddział w Tychach realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych oraz wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

 
Dni wolne od pracy w roku 2015.

Na podstawie art. 130 § 2 i art. 147 Kodeksu pracy w zw. z § 45 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz § 14 ust. 4 Regulaminu Pracy Sądu Rejonowego w Tychach, ustalono dni wolne od pracy w 2015 r.:

  • 14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r.
  • 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r.

Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy,
tel.: (32) 32 33 000
fax: (32) 21 92 806
email:sekretariat@tychy.sr.gov.pl

 


NIP 646 10 61 209

REGON 272 173 793

Punkt Obsługi Interesantów
email:informacja@tychy.sr.gov.pl