Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Sąd Rejonowy w Tychach
 
Ogłoszenie do sprawy IX Ns 223/14/11
„Sąd Rejonowy w Tychach wzywa spadkobierców po Adelajdzie Annie Szczygieł, z domu Bieda, córce Alfreda i Marii, urodzonej 29 lipca 1952 roku w Lędzinach, zmarłej w dniu 2 sierpnia 2013 roku w Tychach, ostatnio zamieszkałej w Lędzinach, przy ul. Brzechwy 7, po której przed tutejszym sądem pod sygn. akt IX Ns 223/14 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

SSR Maciej Noga

 
Informacja dla osób niepełnosprawnych będących uczestnikami postępowań

Osoby niepełnosprawne będące uczestnikami postępowania sądowego, które mają problemy z poruszaniem się o własnych siłach, mogą zgłaszać ten fakt odpowiednio wcześniej pracownikom ochrony lub bezpośrednio w danym wydziale merytorycznym, wówczas rozprawa będzie planowana na parterze budynku sądu, co ułatwi dotarcie do odpowiedniej sali rozpraw.

 
Dni wolne od pracy w roku 2014.

Na podstawie art. 130 § 2 i art. 147 Kodeksu pracy w zw. z § 45 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz § 14 ust. 4 Regulaminu Pracy Sądu Rejonowego w Tychach, ustalono dni wolne od pracy w 2014 r.:

  • 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 3 maja 2014 r.
  • 20 czerwca 2014 r. dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 7 czerwca 2014 r.
  • 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 1 listopada 2014 r.
  • 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 13 grudnia 2014 r.
 
Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach

„Prezes Sądu Rejonowego w Tychach w wykonaniu rekomendacji Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przypomina i informuje, iż zgodnie z treścią art. 170 § 23 kkw stowarzyszenia, organizacje i instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie i zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym mogą występować o powierzenie im dozoru (w granicach prawem określonych) lub też sąd może powierzyć im dozór nad skazanym za ich zgodą.

Za sprawowanie takiego dozoru przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów prowadzonych działań”.


Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy,
tel.: (32) 32 33 000
fax: (32) 21 92 806
email:sekretariat@tychy.sr.gov.pl


NIP 646 10 61 209