Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Sąd Rejonowy w Tychach
 
Dni wolne od pracy w roku 2015.

Na podstawie art. 130 § 2 i art. 147 Kodeksu pracy w zw. z § 45 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz § 14 ust. 4 Regulaminu Pracy Sądu Rejonowego w Tychach, ustalono dni wolne od pracy w 2015 r.:

  • 14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r.
  • 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r.
 
Dnia 31.12.2014 r. Kasa Sądu Rejonowego będzie nieczynna
Informujemy, że w dniu 31.12.2014 r. Kasa Sądu Rejonowego będzie nieczynna.
 
Dni wolne od pracy w roku 2014.

Na podstawie art. 130 § 2 i art. 147 Kodeksu pracy w zw. z § 45 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz § 14 ust. 4 Regulaminu Pracy Sądu Rejonowego w Tychach, ustalono dni wolne od pracy w 2014 r.:

  • 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 3 maja 2014 r.
  • 20 czerwca 2014 r. dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 7 czerwca 2014 r.
  • 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 1 listopada 2014 r.
  • 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 13 grudnia 2014 r.
 
Pomoc prawna

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom po krzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce; Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy,
tel.: (32) 32 33 000
fax: (32) 21 92 806
email:sekretariat@tychy.sr.gov.pl


NIP 646 10 61 209

REGON 272 173 793

Punkt Obsługi Interesantów